Grundläggande för god redovisning är ordning och reda, att den ekonomiska informationen är korrekt och att gällande redovisningspraxis följs.

 

Dessa grundprinciper är självklara för oss.

Vi kan underlätta för er genom att ta hand om hela eller delar av företagets löpande redovisning. Vi är flexibla och anpassar oss efter ditt företags specifika situation.

 

Vi kan hjälpa ditt företag med exempelvis:
• Löpande redovisning
• Hantering av kundfakturor och påminnelser
• Hantering av leverantörsfakturor/-betalningar
• Avstämningar
• Månads- eller kvartalsrapportering
• Skattedeklarationer

 

Vi håller oss ständigt uppdaterade inom såväl redovisnings- som skatteområdet. För dig innebär detta att du inte behöver hålla dig uppdaterad inom dessa områden på detaljnivå, utan vi informerar dig om de förändringar som påverkar din verksamhet. När du anlitar oss tillför vi vår ekonomiska kompetens, hjälper dig tolka ekonomisk information och ger goda råd på vägen – oavsett i vilken omfattning du väljer att anlita oss.