EKONOMISK KONTROLL
MEDAN DU FOKUSERAR PÅ DIN VERKSAMHET


Framgångsrika företag vet att ekonomisk kontroll är en avgörande faktor. Struktur, tydliga mål och systematisk uppföljning är ledstjärnorna på vägen mot bra resultat. Vi kan tillföra ditt företag ekonomisk kompetens inom flera områden samt skapa och följa upp de rutiner som håller kursen rak mot målen. Du får en samarbetspartner som med engagemang analyserar och ger råd utifrån ett helhetsperspektiv. Vi är flexibla, vilket innebär att du kan lägga ut hela eller delar av företagets ekonomifunktion på oss, eller anlita oss som konsulter för enskilda projekt. Vi följer ditt företags utveckling och tillför den kompetens som behövs vid rätt tillfälle. Oavsett hur du vill att samarbetet ska se ut, hjälper vi ditt företag att utvecklas i rätt riktning.

Conisco AB är medlem i Srf (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund), vilket är den äldsta och ledande branschorganisationen för redovisnings- och ekonomikonsulter. Srf är en av de organisationer som hanterar och övervakar auktorisation av redovisningskonsulter. Hos Conisco finns tre auktoriserade redovisningskonsulter och hela byrån arbetar enligt Rex (Svensk standard för redovisningsuppdrag), vilket bland annat innebär att en bokslutsrapport kan lämnas om samtliga villkor enligt Rex är uppfyllda. Medlemsskapet i Srf samt villkoren för en auktorisation innebär, förutom att följa Rex, även att ha en av Srf godkänd ansvarsförsäkring, ett fortlöpande utbildningskrav samt att genomgå en kvalitetskontroll vart sjätte år. För mer information om Srf samt Rex, se www.srfkonsult.se

VÅRT TEAM

Vårt team består av sju engagerade konsulter – redo att hjälpa dig med ditt företags redovisning