Coniscos policy för behandling av personuppgifter

Integritetspolicy

Conisco AB, 556640-3589, följer EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR. Vi kommer att behandla personuppgifter enligt gällande rätt.

De personuppgifter vi behandlar kommer från kund eller från annan källa vars information är av vikt för att kunna fullfölja kundavtalet. Personuppgifter samlas in vid antagande av kunduppdrag, under uppdraget samt när uppdraget förändras och enbart för att kunna säkerställa uppdragets genomförande. Conisco AB följer gällande lagar och regler såsom bokföringslagen, skattelagen, lagen om penningtvätt etc. Conisco AB är medlem av Srf konsulterna och arbetar enligt Rex och kommer därför att behöva dokumentera åtgärder vidtagna för uppdragets art.

Våra leverantörer finns inom EU/ESS området och lyder även de under GDPR och dess reglemente.

Conisco är skyldig att tillse att den information som behandlas med anledning av uppdraget inte blir tillgängliga för obehöriga, vilket innebär att personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Personuppgifterna kommer inte att behandlas under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål, för vilka personuppgifterna behandlas. När det gäller personuppgifter som behandlas i samband med antagande och genomförande av uppdrag är Conisco skyldig att bevara dokumentationen i detta avseende under 10 år.

Google reCAPTCHA

Den här sidan skyddas av reCAPTCHA och Google's
Privacy Policy och
Terms of Service gäller.

För information gällande GDPR hänvisar vi till Datainspektionen, www.datainspektionen.se