Väl strukturerad redovisning för en lättöverskådlig projektredovisning

 

Vi har kunskapen och erfarenheten

En korrekt projektredovisning ställer höga krav på en genomtänkt basstruktur, rutiner och projektuppföljning. På Conisco har vi erfarenhet av redovisning för projekt med såväl statlig, regional samt EU-finansiering till olika medfinansieringsgrad. Vi är väl förtrogna med de krav som ställs på budget, redovisning och rapportering och vi tillser att du som kund får del av denna avgörande erfarenhet och kunskap.