Att betala ut rätt lön i rätt tid är viktigt både för den anställde och för dig som arbetsgivare.

 

Vi hjälper dig att säkra lönehanteringen.

 

Vi hjälper dig att beräkna löner och att hålla ordning på sjukfrånvaro, semestrar och annan ledighet.

 

Vi kan hjälpa ditt företag med exempelvis:
• Lönespecifikationer
• Utlägg, reseräkningar och förmåner
• Semesterlöneskuldsberäkning
• Arbetsgivardeklaration
• Pensionsrapportering
• Rapportering till Försäkringskassan
• Årsuppgifter till bl a FORA

 

Genom att överlåta löneadministrationen till oss får ni en ökad flexibilitet, effektivare hantering, kvalitetssäkrad leverans samt minskad sårbarhet. Vi håller oss ständigt uppdaterade med det skatterättsliga läget för en korrekt lönehananteringen vilket gör att du kan fokusera på annat.