Vi tar helhetsansvar för ekonomifunktionen


Anpassat efter ditt företags behov

Som ditt företags externa ekonomiavdelning tar vi ett helhetsansvar för ekonomifunktionen och tillför ekonomisk kompetens, analys, systematisk uppföljning samt rådgivning. Vi lär känna verksamheten och för en nära dialog med dig om företagets ekonomiska utveckling. Eftersom vi har god kännedom över företagets ekonomiska utveckling så ser vi vad som behöver göras i olika faser och kan ge dig goda råd. I ett helhetsansvar ingår utöver redovisningsfunktionen även resultatuppföljning, budget, prognoser och likviditetsplanering – allt anpassat efter varje företags specifika behov. Det vill säga alla de uppgifter som skulle ingått i en ekonomiavdelnings ansvar.