Vi ser till att ditt bolag presenteras på bästa möjliga sätt enligt lagar och regler för din bolagsform.

 

Ditt bokslut är alltid kvalitetssäkrat hos oss.

 

Vi hjälper er att upprätta årsbokslutet efter gällande redovisningsnormer och tillvaratar de möjligheter som ges i resultatplanerings- och skattesyfte.

 

Vi har lång och bred erfarenhet av:
• Årsbokslut och årsredovisningar
• Inkomstdeklarationer och preliminära självdeklarationer
• Rådgivning kring boksluts- och skattefrågor

 

Oavsett om vi hjälper er med den löpande redovisningen eller ni upprättar denna själva så kan vi hjälpa er när det är dags att sammanställa räkenskapsårets bokföring till ett årsbokslut och årsredovisning. Vi har kunskapen om alla de lagar och regler som årsbokslut, årsredovisning och inkomstdeklaration måste förhålla sig till. Vi hjälper dig med de boksluts- och skattefrågor som kan bli aktuella i just ditt bolag. Genom att låta oss utföra arbetet kan du känna dig trygg med att din årsredovisning blir korrekt samt att den kommer Bolagsverket tillhanda i god tid.