Redovisningstjänster
Ordning och reda

Grundläggande för god redovisning är ordning och reda, att den ekonomiska informationen är korrekt och att gällande redovisningspraxis följs. Dessa grundprinciper är självklara för oss och vi håller oss ständigt uppdaterade inom såväl redovisnings- som skatteområdet.
För dig innebär detta att du inte behöver hålla uppdaterad inom dessa områden på detaljnivå, utan vi informerar dig om de förändringar som påverkar din verksamhet.

 

 
Flexibelt samarbete

När du anlitar oss tillför vi vår ekonomiska kompetens, hjälper dig tolka ekonomisk information och ger goda råd på vägen – oavsett i vilken omfattning du väljer att anlita oss. Du kan låta oss ta hand om hela eller delar av företagets löpande redovisning, och väljer själv hur du vill att samarbetet ska utformas. Vi kan arbeta på plats hos er eller från vårt kontor. Vi är flexibla och anpassar oss efter ditt företags specifika situation. Intill ser du en lista över samtliga tjänster.