Konsulter inom ekonomi och redovisning
Christina Olofsson
Civilekonom, auktoriserad redovisningskonsult
christina.olofsson@conisco.se
Tel 040-42 15 85
Mobil 0704-22 68 17
Christina Olofsson har mångåring erfarenhet från arbete som såväl controller som ekonomichef för en rad små och medelstora bolag. Startade Conisco 2003.
Louise Jahnke
Redovisningskonsult
louise.jahnke@conisco.se
Tel: 040-421585
Mobil: 070-7758036
Louise har arbetat på Conisco sedan 2015.
Kommer närmast från annan redovisningsbyrå.
Fanny Persson
Redovisningskonsult
fanny.persson@conisco.se
Tel: 040-421585
Mobil: 076-8935833
Fanny har arbetar på Conisco sedan 2015.
Civilekonom 2015.
Katerina Boskoska
Redovisningskonsult
katerina.boskoska@conisco.se
Tel: 040-421585
Mobil: 076-2759864
Katerina kommer att arbeta hos Conisco under april-maj 2016
Högskoleexamen 2016.

Conisco AB är medlem i SRF (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund)