Konsulter inom ekonomi och redovisning
Christina Olofsson
Civilekonom, auktoriserad redovisningskonsult christina.olofsson@conisco.se Tel 040-421585 Mobil 0704-226817 Christina Olofsson har mångåring erfarenhet från arbete som såväl controller som ekonomichef för en rad små och medelstora bolag. Startade Conisco 2003.
Diego Artigas
Redovisningskonsult diego.artigas@conisco.se Tel: 040-421585 Mobil: 076-2759864 Master i företagsekonomi examen 2016. Arbetat hos Conisco sedan April 2017.
Louise Jahnke
Redovisningskonsult louise.jahnke@conisco.se Tel: 040-421585 Mobil: 070-7758036 Louise har arbetat på Conisco sedan 2015. Kommer närmast från annan redovisningsbyrå.
Emelie Olofsson
Redovisningskonsult emelie.olofsson@conisco.se Tel: 040-421585 Mobil: 073-3902287 Erfarenhet av arbeta på såväl revisions- som redovisningsbyrå. Kandidatexamen i företagsekonomi i juni 2015. Började hos Conisco april 2019.
Karin Löfvall
Redovisningskonsult karin.lofvall@conisco.se Tel: 040-421585 Mobil: 0760-507328 Vikarie för Emma Hjertelundh sedan Augusti 2018. Mångårig erfarenhet av ekonomiarbete.
Niklas Persson
Redovisningskonsult niklas persson@conisco.se Tel: 040-421585 Mobil: 070-8709059 Kommer närmast från revisionsbyrå. Kanditatexamen i företagsekonomi i hösten 2013.  Arbetat hos Conisco sedan Augusti 2019.
Conisco AB är medlem i SRF (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund)