Konsulter inom ekonomi och redovisning
   
Christina Olofsson

Civilekonom, auktoriserad redovisningskonsult, Srf Certifierad Affärsrådgivare
christina.olofsson@conisco.se
Tel 040-421585
Mobil 0704-226817
Christina Olofsson har mångåring erfarenhet från arbete som såväl controller som ekonomichef för en rad små och medelstora bolag. Startade Conisco 2003.

 

Diego Artigas

Redovisningskonsult
diego.artigas@conisco.se
Tel: 040-421585
Mobil: 0762-759864
Master i företagsekonomi examen 2016. Arbetat hos Conisco sedan april 2017.

Emelie Olofsson

Auktoriserad redovisningskonsult
emelie.olofsson@conisco.se
Tel: 040-421585
Mobil: 0733-902287
Erfarenhet av arbete på såväl revisions- som redovisningsbyrå.
Kandidatexamen i företagsekonomi i juni 2015. Började hos Conisco april 2019.

Niklas Persson

Auktoriserad redovisningskonsult
niklas persson@conisco.se
Tel: 040-421585
Mobil: 0708-709059
Kommer närmast från revisionsbyrå. Kanditatexamen i företagsekonomi i januari 2014.  Arbetat hos Conisco sedan augusti 2019.

 

Ganimete Pervizovic

Redovisnings- och lönekonsult
ganimete.pervizovic@conisco.se
Tel: 040-421585
Mobil: 0768-935833
Kommer närmast från annan redovisningsbyrå. Ganimete har arbetat på Conisco sedan september 2019.

Suzanne Tibrand Östebo

Redovisnings- och lönekonsult
suzanne.tibrandostebo@conisco.se
Tel: 040-421585
Mobil: 0707-758036
Har arbetat som redovisningskonsult sedan 2017. Kommer närmast från annan redovisningsbyrå. Suzanne har arbetat på Conisco sedan februari 2020.

 

 

 

 
 
Conisco AB är medlem i SRF (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund)