Konsulter inom ekonomi och redovisning
Christina Olofsson
Civilekonom, auktoriserad redovisningskonsult
christina.olofsson@conisco.se
Tel 040-42 15 85
Mobil 0704-22 68 17
Christina Olofsson har mångåring erfarenhet från arbete som såväl controller som ekonomichef för en rad små och medelstora bolag. Startade Conisco 2003.
Louise Jahnke
Redovisningskonsult
louise.jahnke@conisco.se
Tel: 040-421585
Mobil: 070-7758036
Louise har arbetat på Conisco sedan 2015.
Kommer närmast från annan redovisningsbyrå.
Fanny Persson
Redovisningskonsult
fanny.persson@conisco.se
Tel: 040-421585
Mobil: 076-8935833
Fanny har arbetar på Conisco sedan 2015.
Civilekonom 2015.
Emma Hjertelundh
Redovisningskonsult
emma.hjertelundh@conisco.se
Tel: 040-421585
Mobil: 0760-507328
Arbetat hos Conisco sedan Maj 2017.
Diego Artigas
Redovisningskonsult
diego.artigas@conisco.se
Tel: 040-421585
Mobil: 076-2759864
Master i företagsekonomi examen 2016. Arbetat hos Conisco sedan April 2017.
Conisco AB är medlem i SRF (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund)