Ekonomistyrning och rapporter
Ekonomisk kontroll
 
Tydliga
beslutsunderlag
 
Relevant ekonomisk
information
   

Ekonomisk kontroll är en gemensam nämnare för nästan alla framgångsrika företag. De vet vad de tjänar pengar på och hur de kan tygla kostnaderna. De vet också att de med rätt tolkning av ekonomisk information och uppföljning kan förbättra sina resultat. Detta kan vi hjälpa dig med.

Ekonomistyrning handlar om att tolka ekonomisk information, förutse effekter av olika handlingsalternativ och ta aktiva beslut. För att kunna göra det behöver du säker och tydlig ekonomisk information som beslutsunderlag.

Vi hjälper dig att identifiera företagets mål, ta fram relevanta nyckeltal och rapporter samt se över företagets rapportbehov. Frågor att ta ställning till är vilken ekonomisk information som behövs, när den ska tas fram, hur ofta och till vem. Arbetet kan innefatta de olika delar du ser i listan intill.