Ekonomiflöden och rutiner
Frigör tid

Ju smidigare det ekonomiska arbetet kan flyta, desto mer tid blir över för att utveckla företagets verksamhet. Vi kan hjälpa dig att frigöra mängder med tid genom att skapa en verksamhetsanpassad grundstruktur för rutiner, redovisning och datainformation.

 
Förbättrar rutiner

I vissa fall behöver alla rutiner ses över, ibland räcker det med några moment. Du får hjälp att förbättra rutiner, regler, riktlinjer, ekonomihandböcker, formulär och mallar. Resultatet är en smidig plattform för ett effektivare ekonomiflöde.